โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บันทึกภาพต้นไม้ที่ทำการสำรวจ

อัลบั้มต้นไม้

QR CODE

พันธุกรรมพืชพื้นฐาน

แผนที่แปลงปกปัก

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
แปลงปกปัก
ฐานข้อมูลพืช

ต้นไข่เน่า

รหัสพันธุ์ไม้ 8-6310204-05-029 ต้นไข่เน่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex glabrata R.Br. ต้นไข่เน่า ชื่อวงศ์  LAMIACEAE หรือ LABIATAE ชื่ออื่น ๆ ขี้เห็น (เลย, อุบลราชธานี), ปลู (เขมร-สุรินทร์), คมขวาน ฝรั่งโคก (ภาคกลาง) เป็นต้น เป็นพันธุ์ไม้ ยืนต้นมีทั้งขนาดกล

อ่านต่อ »
ฐานข้อมูลพืช

ต้นแดง

ต้นแดง รหัสพันธุ์ไม้ 8-6310204-05-001 ชื่อภาษาอังกฤษ Iron Wood ชื่อวิทยาศาสตร์ Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. ชื่อวงศ์  Leguminosae-Mimosoideae ลักษณะทางพฤกศาสตร์ ต้น                                                            ต้นไม้แดง จัดเป็นไม้ยืนต้

อ่านต่อ »
ฐานข้อมูลพืช

ต้นเม็ก ผักเม็ก หรือสเม็ดแดง

ต้นเม็ก ผักเม็ก หรือสเม็ดแดง รหัสพันธุ์ไม้ 8-6310204-05-024 ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium gratum (Wight) S.N.Mitra var. gratum ชื่อวงศ์ Myrtaceae ชื่ออื่น ๆ ผักเสม็ด, ผักเม็ก (นครราชสีมา); ไคร้เม็ด (เชียงใหม่); เม็ก (ปราจีนบุรี); เม็ดชุน (นครศรีธรรมราช);

อ่านต่อ »
ฐานข้อมูลพืช

ต้นเต็งหรือ ต้นจิก

ต้นเต็งหรือ ต้นจิก รหัสพันธุ์ไม้ 8-6310204-05-004 ชื่อภาษาอังกฤษ  Burma Sal, Siamese Sal, Thitya ชื่อวิทยาศาสตร์  Shorea obtusa Wall. ex Blume ชื่อวงศ์   DIPTEROCARPACEAE ไม้เต็งจัดเป็นไม้ที่อยู่ในวงศ์เดียวกับไม้ยางนา และไม้เต็ง มีชื่อเรียกเป็นภาษาอี

อ่านต่อ »