26 การดำเนินการตามนโยบสยการบริหารงานบุคคล

23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-2567-2569

ดาวน์โหลดเอกสาร 2567 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 ***************************************************************

Read More »