แหล่งท่องเที่ยวตูมใหญ่

วิดิโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่

ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานนอก(EIT)

โปรดใช้โทรศัพท์ของท่านสแกน

ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานนอก(EIT)

เข้าสู่ระบบด้วยลิงค์ตรง
คลิ๊กที่นี่

หน้าแรก อบต.ตูมใหญ่

22 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

22คู่มือหรือแนวทางต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤิตมิชอบ

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปร

for sharing