Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
https://www.toomyai.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80/

www.toomyai.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%... ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

7 hours ago

... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

8 hours ago

bangtukpunsuk.glide.page ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

3 days ago

ดาวน์โหลดฟรี
bangtukpunsuk.glide.page
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

3 days ago

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นและผู้นำชุมชน
ได้จัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
“จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ พ.ศ. 2567
ณ วัดป่าประชาสันติธรรม
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเผยแพร่วันต้นไม้ประจำปีของชาติ อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าสาธารณะให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 weeks ago

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อมอบนโยบายการปฏิงานโดยเน้นหนักในเรื่องการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่ ตามแนวนโยบายที่ได้รับจากนายอำเภอคูเมือง เพื่อร่วมกันประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

3 weeks ago

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ต้องอาศัยผู้นำชุมชนกล้าบอกไหมว่าลูกบ้านติดยาค้ายา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง นายอำเภอคูเมือง มอบแนวนโยบายด้านการปฏิบัติราชการและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ประธาน อสม. ทั้ง 19 หมู่บ้าน และพนักงานเจ้าที่ อบต. เพื่อรวมพลังรักศรัทธาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

3 weeks ago

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายมนูญศักดิ์ นามประเทือง นายอำเภอคูเมือง มอบหมายให้นายธนวัต พรมคำน้อย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่โดยมีคณะกรรมการระดับตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อสม.ทุกหมู่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสรุปประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และหาแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ชั้น 2 ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 weeks ago

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สิบนายอำเภอก็แก้ไม่ได้ดอก

อำเภอคูเมือง ร่วมกับ อบต.ตูมใหญ่ รพ.สต.บ้านโนนเจริญ และ รพ.สต.บ้านกรูด นำโดยนายมนูญศักดิ์ นามประเทือง นายอำเภอคูเมือง พร้อมนายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยื่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ในตำบลตูมใหญ่ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 weeks ago
Load more