จริญญา asked 2 ปี ago

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

1 Answers
admin ทีมงาน answered 2 ปี ago
สวัสดีครับ

 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
2. สำเนาสูจิบัตร 2 ชุด
3 สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 2 ชุด
4.บัญชีเงินฝาก (กรุงไทย ธกส. ออมสิน) จำนวน 2 ชุด
5.รับรองเงินเดือน 2. ชุด
6.สำเนาบัตร อสม.และผู้ใหญ่บ้าน อย่างละ 2. ชุด