จงจิต asked 2 ปี ago

ย้ายมาจากสระบุรีเมื่อเดือนที่แล้วต้องไปแจ้ง อบต.ไหม จะโดนตัดเงินไหม