ภาพประกอบการจัดงานของดีอำเภอคูเมืองและงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพประกอบการจัดงานของดีอำ

อ่านต่อ »

โครงการ อบต.ตูมใหญ่เคลื่อนที่ สร้างสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ อบต.ตูมใหญ่เคลื่อ

อ่านต่อ »
12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการแก้ไขงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
admin

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

Share on facebook Faceboo

อ่านต่อ »

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่

อ่านต่อ »
Download