32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
admin

การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อออกบัญญัติท้องถิ่น

รายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุม ภาพการประชุม ผลการประชุม Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn

30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
admin

ประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมตำบล โดยมี นายบุญสัง ทินปราณี กำนันตำบลตูมใหญ่ ในฐานะประธานประชาคมตำบล เ

30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
admin

พิธีเปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

นวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดย นายสุพจน์ กลึงกลางดอน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคูเมือง พร้อมคณะ และนายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ สมาชิก อบต.ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ในพิธีเปิดการจ่

30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
admin

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน แคนเจริญหมูี่ 17

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ บ้านแคนเจริญ หมที

30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
admin

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน แคนเจริญหมูี่ 17

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ บ้านแคนเจริญ หมที

30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
admin

ประชุมซักซ้อมการจัดการประชาคมหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี  ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ ซักซ้อมแนวทางการจัดประชุมประชาคมหมู่หมู่บ้าน เพื่อการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การ  การประชุ

Download