31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
256325642565
ได้รับแจ้งอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จได้รับแจ้งอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จได้รับแจ้งอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ
ตุลาคมXXXXXXXXX
พฤศจิกายนXXXXXXXXX
ธันวาคมXXXXXXXXX
มกราคมXXXXXXXXX
กุมภาพันธ์XXXXXXXXX
มีนาคมXXXXXXXXX
เมษายนXXXXXX
พฤษภาคมXXXXXX
มิถุนายนXXXXXX
กรกฎาคมXXXXXX
สิงหาคมXXXXXX
กันยายนXXXXXX
สรุปไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่มีเรื่องร้องเรียนยังไม่มีเรื่องร้องเรียน