27 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เดือน ปีง

Read More »