25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระท

อ่านต่อ »
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในกา

อ่านต่อ »
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อออกบัญญัติท้องถิ่น

รายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุม ภาพการประชุม ผลการประชุม Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn

อ่านต่อ »
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมตำบล โดยมี นายบุญสัง ทินปราณี กำนันตำบลตูมใหญ่ ในฐานะประธานประชาคมตำบล เ

อ่านต่อ »
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

พิธีเปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

นวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดย นายสุพจน์ กลึงกลางดอน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคูเมือง พร้อมคณะ และนายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ สมาชิก อบต.ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ในพิธีเปิดการจ่

อ่านต่อ »
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน แคนเจริญหมูี่ 17

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ บ้านแคนเจริญ หมที

อ่านต่อ »