22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่