19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี 2667

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์   แผนการดำเนินงานการพัฒนาแผนกำลังคนและระ

Read More »