15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567

15.1 แผนการจัดซื้อประจำปี 2567
22 เมษายน 2024
ดาวน์โหลด 2567 Facebook Twitter LinkedIn
ประกาศแผนการจัดซื้อประจำปี 2565
27 กันยายน 2022
ดาวน์โหลด 2/2556 Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริมนมสพฐ ก.ค-ต.ค2565
07 กรกฎาคม 2022
ดาวน์โหลด 2/2556 Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 2565
19 พฤษภาคม 2022
ดาวน์โหลด 2/2556 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่    ...
ประกาศเผยแพร่ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างปี2565โครงการก่อสร้างถนนลาดยางม.12
09 กุมภาพันธ์ 2022
ประกาศเผยแพร่ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างปี2565โครงการก่อสร้างถนนลาดยางม.12 ดาวน์โหลด Share on facebook Facebook Share...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างปี2565โครงการก่อสร้างลาดยาง ม.12
09 กุมภาพันธ์ 2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างปี2565โครงการก่อสร้างลาดยาง ม.12 ดาวน์โหลด Share on facebook Facebook Share...
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปี2565โครงการก่อสร้างถนนลาดยางม.8
26 มกราคม 2022
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปี2565โครงการก่อสร้างถนนลาดยางม.8 ดาวน์โหลด Share on facebook Facebook Share...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างปี2565โครงการขุดลอกสระ ม.2และประปาม.19
23 มกราคม 2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างปี2565โครงการขุดลอกสระ ม.2และประปาม.19 ดาวน์โหลด Share on facebook Facebook Share...
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำปี 2565
30 พฤศจิกายน 2021
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำปี2565 ดาวน์โหลด Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2565โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
22 พฤศจิกายน 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2565โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ดาวน์โหลด Share on facebook Facebook Share...
1 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ.๙๒-๐๑๕ บ้านปะคำ สำโรงและบ้านใหม่เจริญสุข ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์(รายละเอียดตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.ตูมใหญ่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด 2566 องค์การบริ

อ่านต่อ »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อขยายผิวจราจร สายทาง บร.ถ.92-008 บ้านตูมใหญ่ – บ้านสวายสอ ตำบลตูมใหญ่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง 7 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด 2566 ตามประกาศ

อ่านต่อ »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 ปริมาณดินขุด 52,207.93 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด 2566 ตามประกาศอ

อ่านต่อ »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมหอประชุม อบต.ตูมใหญ่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 256 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด 2566 ตามที่องค์

อ่านต่อ »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ปริมาณดินขุด ๕๒,๒๐๗.๙๓ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด 2566 องค์การบริ

อ่านต่อ »