ปภ. ออกประกาศภัยคุกคาม เพิ่มแนะ 9 จังหวัดใต้ระวัง ฝนตกต่อเนื่องสะสม น้ำไหลหลาก ดินถล่มในระยะนี้ ขณะเตือน 5 จังหวัดตะวันตก พื้นที่เสี่ยง ระวังฝน ใน 2-3 วัน

เมื่อเวลา 19:30 น. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศ รายงานสถานการณ์ภัยคุกคาม ( เพิ่มเติม) เรื่องภาวะอุทกภัยน้ำไหลหลากและดินถล่ม

จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในภาคใต้ ทำให้มีน้ำสะสมในพื้นที่ปริมาณมาก ประกอบกับกลุ่มฝนได้เคลื่อนตัวปกคลุมเกือบทั่วพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ติดต่อไปอีก 2- 3 วัน จึงขอแจ้งเตือนภาวะภัยพิบัติบริเวณพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่อันตรายจากภาวะอุทกภัยน้ำไหลหลากและดินถล่ม

ทั้งนี้ กลุ่ม ฝนอาจเคลื่อนตัวไปครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศ ดังนั้น พื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำหลากและทวงฉับพลันได้ในอีก 2-3 วันต่อจากนี้

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป