โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2567

                          องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ นำโดยนายชาตรีศรี ตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล ได้รับความรู้จาก นายวันชนะ ปฐมศิริ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook
Twitter
LinkedIn