โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
“จิตอาสา  สร้างป่า  รักษ์น้ำ”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ณ บริเวณที่ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านตูมน้อย  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook
Twitter
LinkedIn