โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
“จิตอาสา  สร้างป่า  รักษ์น้ำ”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ณ บริเวณที่ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านตูมน้อย  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Download