โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี (กะหรี่ปั๊บ,ขนมดอกจอก) ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Download