โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี (กะหรี่ปั๊บ,ขนมดอกจอก) ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook
Twitter
LinkedIn