เสวนาตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ตูมใหญ่อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติ จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานเวทีเสวนา ตลาดท้องถิ่นสุขใจตูมใหญ่โฮมฮัก จัดงานเวทีเสวนา ตลาดท้องถิ่นสุขใจตูมใหญ่โฮมฮัก


From เสวนาตลาดตูมใหญ่โฮมฮัก. Posted by อบต.ตูมใหญ่ on 3/28/2018 (70 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2