พรุ่งนี้ พบกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อบต.ตูมใหญ่เคลื่อนที่ พบกันที่บ้านโนนเจริญ แคนเจริญนะครับ