สำรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นำทีมโดยนายกชาตรี ศรีตะวัน ผู้นำหมู่บ้านโนนเจริญ บ้านหนองดุม และบ้านหนองตาด ตรวจสอบพื้นที่เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเส้นทางสัญจรขนพืชผลทางการเกษตรระหว่าง 3 หมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย