สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้พนักงานส่วนตำบลตูมใหญ่

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565  นายชลเกียรติ นวลแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักอัยการภาค 3  พร้อมคณะ ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลตูมใหญ่ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนวิธีการ การดำเนินงานของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  โดยการให้ความรู้ดังกล่าว เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การการบริการส่วนตำบลตูมใหญ่ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ให้มีความรู้ความสามารถ ในการชี้แจ้ง การให้คำแนะนำ ช่องการขอรับการการช่วยเหลือจากศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ หากพี่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องการคำปรึกษาด้านกฎหมาย สามารถติดต่อได้ที่ ของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โทร 044 666322 หรือปรึกษาข้อกฎหมายโดยตรงได้ที่  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook
Twitter
LinkedIn