สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565