สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564