ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อบต.ตูมใหญ่ ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน จุดเสี่ยง บริเวณ สะพานบ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5ตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์