แบบรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

โปรดกรอกหมายเลขโทรศัทพ์ของท่าน และแจ้งเรื่องร้องเรียนของท่าน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Please enter your email, so we can follow up with you.
อธิบายเหตการณ์สานการณ์พอเข้าใจ