คำร้องทั่วไป

บริการดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้อง
ดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.92-004 สายบ้านโนนเจริญ – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ กล้าง 6 เมตร ยาว 3,044 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,264 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด 2566 ITA 2024 Facebook Twitter LinkedIn

อ่านต่อ »

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลต

อ่านต่อ »
Facebook
Twitter
LinkedIn
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง