ภาพประกอบกิจกรรมผู้สูงอายุรับฟังพระธรรมเทศนา

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook
Twitter
LinkedIn