ภาพประกอบกิจกรรมผู้สูงอายุรับฟังพระธรรมเทศนา

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Download