พิธีเปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

นวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดย นายสุพจน์ กลึงกลางดอน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคูเมือง พร้อมคณะ และนายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ สมาชิก อบต.ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ในพิธีเปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านใหม่เจริญสุข-บ้านคูบัว

Facebook
Twitter
LinkedIn