นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ผูกข้อไม้ข้อมือ รับขวัญบุตรหลาน ชมรม ฟ ฟืนกับฝินป่า จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างฝายแม้วและบวชป่า ณ วัดป่า บ้านปะคำดง