คณะผู้บริหาร

ชาตรี_ศรีตะวัน

นายชาตรี ศรีตะวัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

โทร 094 2843545

นายประเสริฐ ศรีตะวัน

รองนายก

โทร 085 2099842

นายสมยศ วีระเกียรติคุณ

รองนายก

โทร 085 630 3228

พ.จ.ต. รุ่งนาวี ภูชุม

ปลัด อบต

โทร 087 868 9586

Facebook

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง