ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
04 เมษายน 2024
ดาวน์โหลด 2/2556
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
28 เมษายน 2023
31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
14 มีนาคม 2022
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เดือน ปีงบประมาณ...