ขอเชิญบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

Facebook
Twitter
LinkedIn