พิธีเปิดการแข่งขัน ตูมใหญ่เกมส์

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ตูมใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลตูมใหญ่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ของประชาชนตำบลตูมใหญ่ โดยพิธีเปิดการแข่งขัน มีการแสดงในพิธีเปิด จากบุตรหลานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตูมใหญ่

“ความสุขของใบบุญและเพื่อน”

From การแสดงพิธิเปิด เต่างอย. Posted by อบต.ตูมใหญ่ on 12/23/2017 (76 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2