การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อออกบัญญัติท้องถิ่น

รายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุม

ภาพการประชุม

ผลการประชุม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Download