การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อออกบัญญัติท้องถิ่น

รายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุม

ภาพการประชุม

ผลการประชุม

Facebook
Twitter
LinkedIn