ประกอบการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Download