ศุนย์ศึกษาแและพัฒนา

นวัตกรรมท้องถิ่น
UPDATE

EBOOK

ศูนย์ศึกษานวัตกรรมท้องถิ่น
UPDATE
ตลาดตูมใหญ่รักศรัทธา
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอคูเมือง พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ ตลาดตูมใหญ่รักศรัทธา โดยนายกชาตรี ศรีตะวัน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ให้การต้อนรับ
ตลาดตูมใหญ่รักศรัทธา
นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมและอุดหนุนให้กำลังใจ ณ ตลาดท้องถิ่นสุขใจตูมใหญ่รักศัทธา
Slide Heading
นวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดย นายสุพจน์ กลึงกลางดอน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคูเมือง พร้อมคณะ และนายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ สมาชิก อบต.ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ในพิธีเปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านใหม่เจริญสุข-บ้านคูบัว
Click Here
Previous slide
Next slide
การจัดทำแผนปฏิบัติการผ่านระบบ TWP
[dflip id="24227"][/dflip]
กิจกรรมลักษณะงาน
[dflip id="24303" ][/dflip]