[featured_image]
  • Version
  • Download 209
  • File Size 197.27 KB
  • File Count 1
  • Create Date 1 กันยายน 2017
  • Last Updated 2 กันยายน 2017

หนังสือแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง

ที่ กค 0405.4/ว.322 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP

Attached Files

FileAction
mof04054_c322_24.08.2560-1.pdfViewDownload
Download