[featured_image]
  • Version
  • Download 3
  • File Size 61.13 KB
  • File Count 1
  • Create Date 9 กันยายน 2020
  • Last Updated 9 กันยายน 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างป.ป.ช.1-3

Attached Files

FileAction
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างป.ป.ช.1-3.pdfViewDownload
Download