ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล […]

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล […]