27 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
admin

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่

อ่านต่อ »
27 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
admin

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบว

อ่านต่อ »
27 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
admin

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบว

อ่านต่อ »
27 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
admin

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบว

อ่านต่อ »
27 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
admin

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ

อ่านต่อ »
Download