30 การเปิดโอกาสให้เิดการมีส่วนร่วม

30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อออกบัญญัติท้องถิ่น

รายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุม ภาพการประชุม ผลการประชุม Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn

อ่านต่อ »
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมตำบล โดยมี นายบุญสัง ทินปราณี กำนันตำบลตูมใหญ่ ในฐานะประธานประชาคมตำบล เ

อ่านต่อ »
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

พิธีเปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

นวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดย นายสุพจน์ กลึงกลางดอน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคูเมือง พร้อมคณะ และนายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ สมาชิก อบต.ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ในพิธีเปิดการจ่

อ่านต่อ »
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน แคนเจริญหมูี่ 17

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ บ้านแคนเจริญ หมที

อ่านต่อ »
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน แคนเจริญหมูี่ 17

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ บ้านแคนเจริญ หมที

อ่านต่อ »
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมซักซ้อมการจัดการประชาคมหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี  ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ ซักซ้อมแนวทางการจัดประชุมประชาคมหมู่หมู่บ้าน เพื่อการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การ  การประชุ

อ่านต่อ »