28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift

28 รายงานผลตามนโยบาย No gilf Policy
25 เมษายน 2023
ดาวน์โหลดเอกสาร 2566   สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ...