24 การดำเนินการตามนโยบายหรรือแผนการบรริหารทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการสรรหา-การปรับแผนอัตรากำลัง

ด้านการสรรหา-การปรับแผนอัตรากำลัง ดาวน์โหลดเอกสาร 2266

อ่านต่อ »
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการสรรหา-การปรับแผนอัตรากำลัง

ด้านการสรรหา-การปรับแผนอัตรากำลัง ดาวน์โหลดเอกสาร 2266

อ่านต่อ »
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้พนักงานส่วนตำบลตูมใหญ่

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565  นายชลเกียรติ นวลแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักอัยการภาค 3  พร้อมคณะ ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลตูมใหญ่ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนวิธีการ การดำเนินงานของศูนย์

อ่านต่อ »
Download