21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

การฝึกรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
02 เมษายน 2024
แนวทางปฏิบัติ-Do-dont ดาวน์โหลดเอกสาร 2567 กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ...
แนวทางปฏิบัติ-Do-dont
02 เมษายน 2024
แนวทางปฏิบัติ-Do-dont ดาวน์โหลดเอกสาร 2567
การตั้งทีมให้คำที่ปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
02 เมษายน 2024
การตั้งทีมให้คำที่ปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร 2567
การจัดทำแนนวทางปฎิบัติ
28 เมษายน 2023
การจัดทำแนนวทางปฎิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร 2655
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
27 มกราคม 2023
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร 2655
การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม
29 ตุลาคม 2022
ดาวน์โหลดเอกสาร 2655