19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2566 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ »
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2565 ไตรมาส 2

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2565ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ »
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2565(ตุลาคม2564-มีนาคม2565)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2565ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ »
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2565ไตรมาส 1

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2565ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ »

19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ