19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 2565

ดาวน์โหลด 2/2556 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่     2   (   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม

ประกาศเผยแพร่ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างปี2565โครงการก่อสร้างถนนลาดยางม.12

ประกาศเผยแพร่ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างปี2565โครงการก่อสร้างถนนลาดยางม.12 ดาวน์โหลด Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างปี2565โครงการขุดลอกสระ ม.2และประปาม.19

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างปี2565โครงการขุดลอกสระ ม.2และประปาม.19 ดาวน์โหลด Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2565โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2565โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ดาวน์โหลด Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ……………………………………&#8230

12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2566 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ »
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2565 ไตรมาส 2

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2565ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ »
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2565(ตุลาคม2564-มีนาคม2565)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2565ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ »
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2565ไตรมาส 1

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบปี 2565ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ »
Download