18 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-2567-2569
28 มีนาคม 2024
ดาวน์โหลดเอกสาร 2567 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ...
ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล
29 เมษายน 2022
ดาวน์โหลดเอกสาร 2566