ขั้นตอนวิธีการสร้าง แอพพลิเคชั่น  แบ่งทุกข์ปันสุข อบต.ตูมใหญ่
การสร้างแอพพลิเคชั่น แบ่งทุกข์ปันสุข เป็นการสร้างแอบแบบง่านโดยเพลทฟอร์ม แอฟชีต
AppSheet และแอพ กาย glide  

ITA 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn