อบต.ตูมใหญ่ ยอนดีต้อนรับ 2017-08-22T16:07:08+00:00

BLOGPOST4

By | August 4th, 2017|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

[tooltip tiptext="ทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบ"]ฆฏโฆฏฆฆฏฏโฆฏโฆฏโฆฏโฆฏโฏฆโฆฏโฏฆโฏฆโฆฏโฏฆโฆฏฆฏโฆฏโฏฆโฆฏโฆฏโฏฆโฆฏโฏฆโฏฆโฆฏโฏฆฏฆโฆฏโฆฏโฆฏโฏฆโฏฆโฏฆโฏฆโฆฏโฆฏโฆฏโฆฏโฏฆโฆฏโฆฏโฆฏโฏฆโฆฏโฏฆโฆฏโฏฆโฆฏโฆฏฆฏโฆฏโฆฏโฏฆโฆฏโฏฆโฏฆโฆฏโฏฆโฆฏฆฏโฆฏโฏฆฆฏโฏฆโฏฆโฏฆฏฏโ[/tooltip]

Comments Off on BLOGPOST4

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง

By | August 21st, 2017|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 อบต.ตูมใหญ่ ปลูกดอกดาวเรืองให้เหลืองสะพรั่งทั้งตำบล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Comments Off on โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง

PAGESTIKA1

By | August 5th, 2017|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

นี่เป็น ข้อความทดสอบจากเวปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่แบบอัตโนมัติ

Comments Off on PAGESTIKA1

NEWSPOST2

By | August 4th, 2017|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2

Comments Off on NEWSPOST2

NEWSPOST1

By | August 4th, 2017|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2NEWSPOST2

Comments Off on NEWSPOST1